Numer VIN niezbędny do wniosku o kredyt samochodowy?

Mimo, iż stale rośnie popularność leasingu, jako formy finansowania firmowych zakupów, kredyty na zakup samochodu są na tyle atrakcyjne, że mają swoich sympatyków. Do wniosku standardowo należy dołączyć wymagane przez bank dokumenty, w tym dotyczące podstawy prowadzenia działalności (wpis do ewidencji, wyciąg KRS, NIP, Regon itd.), świadczących o źródłach dochodu no i zdolności kredytowej. Niektóre banki żądają również przedstawienia numeru VIN pojazdu uznanego, który ma być przedmiotem umowy. Czy to ma sens?

Wiele osób twierdzi, że to bardzo dobra opcja choćby dlatego, że będzie pewność, iż auto nie pochodzi z kradzieży, a jego historia rzeczywiście jest prawdziwa. Czym właściwie jest VIN? VIN to skrót z ang. Vehicle Identification Number. Po raz pierwszy pojawił się w roku 1954. Można utożsamić go z naszym numerem PESEL, gdyż identyfikuje pojazd i sporo można z niego wyczytać. Do 1981 roku nie było standardów, które określałyby precyzyjnie format VIN. Zmiany nastąpiły w Stanach Zjednoczonych, które jako pierwsze określiły format numeru (17 znaków), wyłączając niektóre litery (I,O,Q) mogące zostać pomylone z cyframi. Poszczególni producenci pojazdów wprowadzają swoje systemy kodowania pozycji VIN, dlatego warto zapoznać się z zasadami jakie stosuje konkretna marka przed rozpoczęciem analizy kodu, o ile zechcemy sprawdzić pojazd we własnym zakresie. Od niedawna to możliwe, dzięki bazie CEPiK, gdzie po wpisaniu nr VIN, pojawią się podstawowe, ale jakże istotne, informacje o danym pojeździe. Każdy numer VIN składa się z trzech sekcji: WMI – światowy symbol identyfikujący producenta – stanowi kod, składający się z 3 znaków (liter lub cyfr), nadawanych przez odpowiedni urząd kraju w którym zlokalizowana jest siedziba producenta, w porozumieniu z międzynarodową organizacją ds. normalizacji ISO lub jej krajowym przedstawicielstwem (zawiera rejon geograficzny, kraj i producenta); VDS – opis modelu – składający się z sześciu znaków(liter i cyfr, z czego cztery ostatnie to cyfry), dających ogólny opis i charakterystykę pojazdu (model, konstrukcję pojazdu, rodzaj nadwozia, typ silnika itd.). Kolejność i rodzaj znaków VDS jest ustalana przez producenta i z sekcji VIS – numer seryjny – ostatnie osiem znaków numeru VIN. Jeżeli producent zamierza podać rok produkcji i/lub zakład produkcyjny, zaleca się, aby rok produkcji podawać na pierwszej a zakład na drugiej pozycji VIS-u. Przez „rok” rozumie się rok kalendarzowy, w którym wyprodukowano pojazd, lub rok modelowy pojazdu zgodnie z ustaleniem przyjętym przez producenta.

Norma ISO dopuszcza zamieszczanie znaków oddzielających poszczególne składowe numeru VIN, ale nie mogą być one umieszczane w dokumentach, należy podawać je w jednej linijce, ciągiem. Dzięki uzyskanym informacjom można mieć pewności, że auto nie będzie pochodziło z kradzieży, nie uczestniczyło w wypadkach, kiedy i po co było serwisowane a także o terminach i wynikach przeglądów technicznych. Numer sam w sobie zawiera szereg cennych informacji, np. o marce, modelu, roku produkcji, rodzaju paliwa, kolorze pojazdu i tapicerki, typie silnika i nadwozia czy tez kraju produkcji, przeznaczenia i wyposażeniu. Zatem, jak widać, to bogate źródło informacji, z którego warto korzystać nie tylko starając się o kredyt na zakup samochodu (sprawdź kredyty samochodowe online na krediteo.pl).