Co oznacza wskaźnik LtV?

Wskaźnik LtV (z ang. Loan to Value), czyli relacja zadłużenia do zabezpieczenia, czy też stosunek kwoty kredytu do zabezpieczenia – ustalanego najczęściej jako wpis do księgi wieczystej nieruchomości, obok drugiego wskaźnika DI, jest jednym z najistotniejszych wskaźników branych pod uwagę do wyliczania ryzyka i bezpieczeństwa, czy zdolności kredytowej przez banki. O czym świadczy wysokość LtV i jak można obliczyć wartość wskaźnika?

Każdy bank ustala wartość maksymalną wskaźnika, decydując o stopniu ryzyka. Dla kredytów złotówkowych zwykle wynosi on maksymalnie 80%, choć zdarzają się i wyższe wartości. Należy pamiętać, że LtV nie jest tożsamy ze wskaźnikiem odzwierciedlającym poziom wkładu własnego. Metoda obliczenia wartości LtV jest prosta. Wzór do wyliczeń to iloczyn wartości kredytu i 100% przez wartość nieruchomości. Sposobem na uzyskanie wymaganego wskaźnika, przy braku wkładu własnego, może być dołączenie drugiej nieruchomości. Warto samodzielnie to przeliczyć, gdyż w sytuacji, gdy poziom LtV nie jest zadowalający dla banku, najczęściej bank może żądać dodatkowych zabezpieczeń, w tym wyższego ubezpieczenia czy oprocentowania, które mają na celu rekompensatę zwiększonego ryzyka. Zatem zasada jest prosta – im wskaźnik LtV bliższy pożądanemu przez bank, tym lepsze warunki kredytowania. Obecnie wprowadzone zostały ostre uwarunkowania, narzucone przez rekomendację S, wydaną przez Komisje Nadzoru Finansowego, określające poziom wkładu własnego na poziomie 10-20% wartości nieruchomości.

Nie znaczy to, że bez środków własnych mamy zapomnieć o kredycie. Istnieje bowiem kilka sposobów, które banki akceptują w mniejszym czy większym zakresie, pozwalających na zaciąganie kredytu hipotecznego bez wymaganego, w formie gotówki, wkładu własnego (Zapytaj eksperta Open Finance o indywidualną ofertę). Należy podkreślić, że wskaźnik LtV zmienia się dla kredytu w czasie jego spłaty. Wynika to ze zmniejszania wysokości kapitału po każdej spłacie raty, jak również zmianę wartości nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu wraz z upływem czasu i zmian na rynku nieruchomości. Oczywiście dotyczy to kredytów złotówkowych, ponieważ walutowe zależne są od zmian kursu waluty w odniesieniu do jej ceny w dniu zaciągania kredytu).