Kredyt dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Na skutek zmian gospodarczych coraz większa liczba przedsiębiorców wspomaga się kredytami. Przeznaczane są one na różne cele, głównie bieżące funkcjonowanie, zakupy środków trwałych, nieruchomości, czy spłaty innych zobowiązań. Niezależnie od celu przedsiębiorca musi udowodnić przed analitykiem bankowym swoją wypłacalność i wiarygodność. Problemem jest udowodnienie wysokości dochodów, a z tym często jest spory problem z uwagi na to, że koszty zrównane są z przychodami. Ważna jest też stabilność finansowa. Nie bez powodów wiele banków wymaga okresu prowadzenia działalności od minimum 6-24 miesięcy (sprawdź oferty banków dla firm na informacjabiznesowa.pl). Zatem ci, którzy rozpoczynają przygodę z własnym biznesem nie mogą najczęściej liczyć na atrakcyjne warunki, albo w ogóle na kredyt.

Czy forma opodatkowania ma znaczenie dla banku?

Ma zdecydowanie wpływ na określenie wysokości dochodów miesięcznych przedsiębiorcy. Bardzo łatwo obliczyć wskaźniki opierając się na książce przychodów – rozchodów, trudniej jeśli przedsiębiorca rozlicza się na ryczałcie, czy karcie podatkowej. W zależności więc od sposobu rozliczania z fiskusem, banki stawiają różne wymagania i żądają przedstawienia dodatkowych dokumentów. Książka przychodów – rozchodów umożliwia analitykowi bankowemu zapoznanie z przychodami i rozchodami przedsiębiorcy. Łatwiej jest mu ocenić ryzyko. Z zeznania przedsiębiorcy na ryczałcie analityk wyczyta jedynie informacje o przychodzie. Zadaniem kredytobiorcy jest przedłożenie wszelkich danych świadczących również o miesięcznych wydatkach. Podobnie jak w przypadku karty podatkowej.

Lista wymaganych dokumentów

Oprócz dokumentów standardowo wymaganych, tj. dokumentów tożsamości, niezbędne jest przygotowanie wszelkiej dokumentacji świadczącej i o dochodach i wydatkach we wskazanym przez bank okresie. W zależności od wybranego banku zwykle bywają to:
– dokumenty rejestrowe firmy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, czy wyciąg z KRS w przypadku spółek,
– zaświadczenie o nadaniu numeru Regon, NIP,
– zeznania podatkowe za wskazany przez bank okres (zwykle 2 lata wstecz),
– ewidencja środków trwałych,
– zaświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i US,
– kopie bilansu/rachunku zysków i strat, podsumowanie KPiR za okres bieżący zamknięty lub kopia ewidencji przychodów za rok bieżący w przypadku ryczałtu,
– umowa spółki dla spółek,
– wyciąg z rachunku bieżącego za okres wskazany przez bank, o ile konto pobiadamy w innym banku,
– kopie innych umów kredytowych/leasingowych itp. lub opinia banku o terminowych spłatach zobowiązań.

Jak widać sporo dokumentów. Banki deklarują podjęcie decyzji w terminie maksymalnie kilku dni, ale proces przygotowawczy do złożenia wniosku trwa wiele dłużej. Wraz ze wzrostem konkurencji w sektorze bankowości często trafić możemy na specjalne oferty również dla młodych przedsiębiorców (młodych stażem rzecz jasna). Warto szukać wśród ofert tych, które są jednymi z tańszych i mało skomplikowanych.