Zgubiłeś albo ukradziono Ci tablice rejestracyjne – o tym pamiętaj

Zgubienie tablicy rejestracyjnej lub kradzież to często problem. Jeśli zauważymy stratę, warto zwrócić uwagę na liczbę brakujących tablic. Jeśli nie ma jednej – najpewniej zgubiliśmy ją w trakcie jazdy. Jeśli nie ma obu – prawdopodobnie zostały skradzione i mogą być wykorzystane w celach przestępczych (najczęściej kradzieży paliwa).

W każdej takiej sytuacji nie możemy dalej poruszać się pojazdem, gdyż zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce jazda bez nich jest niedopuszczalna. Za brak tablicy, lub kompletu tablic grozi mandat do wysokości 500 zł i najczęściej zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Nie pomoże w tej sytuacji nawet tablica „zastępcza” w postaci napisanego numeru na kartonowym prostokącie, tak często stosowanych przez kierowców.

Co robić, gdy zauważymy brak tablic?

W przypadku zgubienia nie ma tragedii. Wystarczy zgłosić ten fakt w wydziale komunikacji, gdzie dokonywano rejestracji pojazdu. Oświadczając o zaistniałej sytuacji, rzecz jasna pod odpowiedzialnością karną, uzyskamy możliwość otrzymania nowych tablic, z tym samym numerem rejestracji (o ile zagubione tablice spełniały nowe normy, więc z flagą UE). Możemy też Mamy także prawo do wnioskowania o przerejestrowanie pojazdu – wtedy tablice będą zawierały nowe numery rejestracyjne, uzyskamy nowy dowód i nalepkę, jednak związane jest to z dodatkowymi kosztami (obowiązkowo zmiana dotyczyć będzie tych pojazdów, których tablice były wydane według „starego” wzoru – z flagą Polski, lub sprzed reformy, tzw. czarne).

W przypadku podejrzenia kradzieży jak najszybciej fakt ten należy zgłosić w najbliższej placówce Policji. Po przeprowadzeniu czynności wystawione zostanie zaświadczenie, które będzie konieczne do przedłożenia w wydziale komunikacji celem wymiany tablic i dokumentów. Dzięki szybkiej interwencji możemy uniknąć nieprzyjemności, które prawdopodobnie wynikną, jeśli ktoś użyje naszych tablic do celów przestępczych.

Niezbędne dokumenty w wydziale komunikacji

W wydziale komunikacji potrzebne będą:
– wypełniony wniosek;
– dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, a w przypadku osób prawnych wyciąg aktualny z KRS);
– dowód rejestracyjny;
– karta pojazdu, o ile była wydana;
– tablice, jeśli nie zostały skradzione obie;
– oświadczenie o kradzieży/zgubieniu/zniszczeniu tablic wraz z wymaganych zaświadczeniem z Policji o zgłoszeniu kradzieży;
– pełnomocnictwo, o i le w sprawie nie występujemy osobiście;
– często wymagane jest też pokwitowanie potwierdzające opłacenie ubezpieczenia OC.
Dodatkowo dla cudzoziemca będzie potrzebny dokument tożsamości (paszport, wiza, karta pobytu itp.)

Nowe tablice rejestracyjne zostaną wydane niezwłocznie, zwykle w tym samym dniu. Koszt, jaki w związku z tym poniesiemy to 180 zł za nowe tablice, a 93 zł za wtórnik. Otrzymamy także tymczasowy dowód rejestracyjny, który umożliwi poruszanie się pojazdem, z nowymi tablicami prze okres do 30 dni (wtedy dowód wymienimy najpewniej na stały). Warto podkreślić, że tablice rejestracyjne identyfikują dany pojazd, są niepowtarzalne nie tylko w kraju, ale i na świecie.