Wymiana uszkodzonych Złotówek i Euro

Polacy coraz częściej podróżują. W ich portfelach zwykle znajdują się złotówki, choć coraz częściej także waluta obca, z reguły Euro. Obecnie nie ma problemów z wymianą walut w bankach, czy kantorach. Ale co w przypadku, gdy banknoty będą uszkodzone? Od tego, z czyjej winy ulegną one zniszczeniu, czy uszkodzeniu zależy, czy będzie można wymienić je na „nowe”, czy też nie.
Z polskim złotym najczęściej nie powinno być problemu, jednak z popularnym banknotem, czy monetą Euro nie będzie to już takie łatwe – tłumaczy ekspert finansowy Open Finance.

Wymiana Złotówek

Zasady wymiany zniszczonych lub zużytych pieniędzy określa zarządzenie nr 31/2013 Prezesa NBP z dnia 17. grudnia 2013 roku. Wymiana powinna być dokonana w każdej placówce banku na terenie kraju w przypadku, gdy więcej niż 45% pierwotnej powierzchni banknotu/monety zostało zachowanych i możliwe jest rozpoznanie nominału. W przypadku banknotów, które zachowały od 45 do 75% powierzchni wymienia się za połowę ich nominalnej wartości. Największe straty poniesie ten, który zachował ponad 75% – bank wymieni go za połowę wartości nominalnej. W przypadku monet obowiązuje zasada, że wymianie podlegają te, które mają uszkodzenia mechaniczne.

Wymiana Euro

Niestety na terenie Polski nie ma do dziś możliwości wymiany Euro. Co do zużytych banknotów i monet to w gestii banków centralnych leży ocena, czy banknoty i monety Euro są autentyczne i dobrej jakości. Urządzenia Banku Centralnego, w pełni automatyzowane, określają wstępnie poziom uszkodzenia i jakość będących w obiegu banknotów i brudne, czy zużyte wymieniają na lepsze jakościowo, stare podlegają zniszczeniu. Postępowanie dotyczące wymiany Euro zawiera decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19. kwietnia 2013 roku w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów Euro. Wskazuje ona między innymi, że wymianie, zwykle bezproblemowej i bez kosztów, podlegają te banknoty czy monety, które są nadpalone, rozdarte, zużyte w znacznym stopniu. Nie dotyczy to oczywiście pieniędzy zniszczonych celowo, bądź uszkodzonych w urządzeniach zabezpieczających przed kradzieżą. W trakcie procedury wymiany konieczne będzie udowodnienie (najczęściej nie sprawi to problemu), że przy braku ponad połowy banknotu, jego część została zniszczona bezpowrotnie. Nie będzie potrzebne żadne tłumaczenie, gdy ponad połowa banknotu jest zachowana.

Z uwagi na brak przedstawicielstwa banku centralnego w Polsce, i co za tym idzie, możliwości wymiany uszkodzonych Euro przed powrotem z zagranicznych podróży warto sprawdzić, czy w portfelach nie mamy zniszczonych banknotów, czy też monet, aby dokonać zamiany za granicą. W Polsce proces ten jest niemal niemożliwy. Nie ma też możliwości, by jakiekolwiek kantory dokonały wymiany uszkodzonych pieniędzy – każdorazowo pracownicy badają jakość banknotów i uszkodzonych zwykle nie przyjmują, z uwagi na powyższe problemy związane z zamianą ich na „pełnowartościowe”.