Termin ważności kart wydawanych do konta

Termin ważności kart wydawanych do konta

Wybierając bank, w którym zakładamy rachunek osobisty kierujemy się głównie korzyściami. Zwykle pod uwagę brane są opłaty za prowadzenie rachunku, bonusy i dodatkowe produkty oferowane do rachunku. Zwykle każdy posiadacz rachunku osobistego ma możliwość korzystania z karty wydawanej do konta, która wykorzystywana jest do płatności bezgotówkowych, czy wypłat z bankomatów. Karta taka, zwana debetową, służy do wypłaty środków jedynie do wysokości środków dostępnych na rachunku. Każda operacja wymaga potwierdzenia kodem PIN. Obecnie transakcje do 50 zł nie wymagają potwierdzenia – są realizowane zbliżeniowo. Karta do rachunku nie jest tym samym, co karta kredytowa Zasady jej przyznania są inne niż karty kredytowej. Różnią się przede wszystkim zasadami przyznawania i korzystania.

Termin ważności

Każda karta wydawana przez bank, niezależnie, czy wydana do rachunku, czy kredytowa, ma określony termin ważności. Przez oznaczony termin karta będzie aktywna. Okres powinien być zaznaczony w umowie, ale jest też nadrukowany na każdej karcie, w prawym dolnym rogu przedniej części karty. Po upływie terminu ważności karty, bank zwykle we własnym zakresie, przesyła nowe karty wymagające aktywacji. Najczęściej można jej dokonać płacąc kartą z wykorzystaniem kodu PIN, wypłacając gotówkę w bankomacie albo poprzez infolinię banku. W dobie Internetu możliwe jest też aktywowanie karty poprzez wykorzystanie bankowości internetowej. Banki oferują swoim klientom różne rodzaje kart i z różnym terminem ważności (sprawdź porównanie kart kredytowych na informacjakredytowa.com).

Karty tymczasowe

Wydawane są najczęściej dla nowych klientów, którzy nie mają możliwości czekania na właściwą kartę debetową. Umożliwiają korzystanie ze zgromadzonych środków poprzez wypłatę w bankomatach, płatności internetowe, czy w punktach handlowych. Karty są bezimienne, wydawane w chwili podpisania umowy rachunku w placówce banku. Termin ważności takiej karty jest stosunkowo krótki i wynosi zwykle do 1 roku. Jeśli klient otrzyma kartę właściwą ma możliwość dalszego korzystania także z karty tymczasowej lub zawiesza jej aktywność.

Karta standardowa do rachunku jest już kartą spersonalizowaną. Oprócz aktywacji wymaga własnoręcznego podpisu właściciela. Niestety według badań większość kart nie jest podpisana, a to podstawa do uznania jej za nieważną. Karta standardowa przesyłana jest do klientów w dość krótkim czasie. Zwykle do 14 dni od chwili złożenia zapotrzebowania na pierwszą kartę, przy podpisaniu umowy rachunku. Wykorzystując kartę mamy możliwość korzystania z wszelkich dostępnych opcji, tj. płatności online, wpłat czy wypłat w kasie, wpłatomacie itp. Termin ważności takich kart wynosi najczęściej do 5 lat. W każdym momencie właściciel rachunku może wymienić swoją kartę do konta, choćby na skutek jej zniszczenia. Wymiana odbywa się w dość krótkim czasie, PIN zwykle pozostaje niezmieniony. Najczęściej klient nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat.

Czasami, choć bardzo rzadko, zdarzyć się mogą sytuacje wyjątkowe, w których to bank wzywają klientów do wymiany karty (np. w przypadku zmiany operatora kart). Klient otrzymuje wtedy nową kartę i PIN, a stara karta debetowa traci swą aktywność automatycznie. Karta do rachunku umożliwia dostęp do zgromadzonych środków każdej chwili. To bardzo praktyczne i wygodne rozwiązanie, z którego korzysta chyba każdy z nas. Co ważne, klienci nie ponoszą z tytułu wykorzystania karty dodatkowych opłat. Jedynym obowiązkiem klienta jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami dotyczącymi karty i pilnowanie terminu jej ważności, by w potrzebie uniknąć rozczarowań.