Czy bank zamknął rachunek po wypowiedzeniu umowy?

Posiadanie nieużywanych kart kredytowych, czy rachunków bankowych w dzisiejszych czasach może nas sporo kosztować. Owszem, na początku produkty te w ofercie wielu banków są darmowe, często łączone z różnymi bonusami i promocyjnymi warunkami, np. kredytów. Ale schemat działania banków w czasach rekordowo niskich stóp procentowych i konkurencji są podobne – wraz z upływem czasu promocji naliczane są do tych produktów opłaty, które rocznie mogą nas kosztować nawet kilkaset złotych. Mowa tu o opłatach za rachunki osobiste, karty debetowe itp. Warunkiem utrzymania darmowej usługi jest korzystanie, na różnych warunkach z tych produktów. Zatem jeśli nie mamy zamiaru wykorzystywać limitu, czy korzystać z ROR – wypowiedzmy umowę i zamknijmy je w danym banku.

Jak się do tego zabrać?

Na początek warto przestudiować umowę, by poznać okres wypowiedzenia. Zwykle wynosi ono 30 dni. Następnie należy złożyć stosowane wypowiedzeniem umowy rachunku/karty. Jest na to kilka sposobów. Najprościej zrobić to w placówce banku (lista placówek bankowych w portalu informacjakredytowa.com), wypełniając formularz. Można to zrobić również za pomocą bankowości elektronicznej, przesłać listem lub upoważnić do tego nowy bank, który wybierzemy jako główny. Warto zatrzymać dokument potwierdzający złożenie wypowiedzenia.

Bank może nie przyjąć wypowiedzenia w sytuacji, gdy:
– posiadamy wykorzystany nawet częściowo debet na koncie, lub nie posiadamy środków na pokrycie opłat w okresie wypowiedzenia
– istnieją wątpliwości co do podpisu (rozwiązaniem jest załączony skan dowodu z podpisem).

Niektóre banki pobierają opłaty za zamknięcie rachunku. Szczegóły powinny być zapisane w umowie i zwykle sytuacje takie mają miejsce wówczas, gdy założyliśmy konto z bonusem (np. tabletem). Wtedy rozwiązaniem jest przeczekanie do określonego momentu i złożenie wypowiedzenia po upływie terminu zawartego w umowie, by uniknąć, często wysokich, kar umownych za wcześniejsze rozwiązanie umowy rachunku. Problemy mogą występować również w sytuacji, gdy zastrzegliśmy kartę, np., w wyniku jej zgubienia, czy kradzieży. Jeśli bank przewiduje opłaty, należy zapewnić należne środki na rachunku w dniu wypowiedzenia. Karta debetowa, o ile została wydana, podlega zamknięciu równocześnie z kontem, co warto zawrzeć w wypowiedzeniu.

Jak sprawdzić, czy konto zostało skutecznie zamknięte?

Aby ustrzec się od naliczania opłat po upływie terminu wypowiedzenia warto sprawdzić, czy konto zostało faktycznie zamknięte. Sposobów jest co najmniej kilka. Korzystając z bankowości elektronicznej wystarczy wykonać próbę logowania na swoje konto online. Jeśli nam się to nie uda to zapewne rachunek został zamknięty. Można zaryzykować wykonując przelew na zamknięte konto. Banki automatycznie zwracają do nadawcy takie operacje. Zatem jeśli pieniądze zostaną zwrócone – konta już nie ma. Oczywiście najprościej jest sprawdzić stan sprawy w placówce banku.

Najczęściej z rozwiązaniem umowy rachunku nie ma problemów, jeśli zostały zapewnione na koncie środki niezbędne do zapłaty ewentualnych opłat. Niestety niektóre banki nie zamkną rachunku, jeśli zaksięgowane są na nim jakiekolwiek środki na „plus”. Czasem zawodzi system, czasem ludzie. Warto pilnować spraw związanych z finansami, by nie ponosić dodatkowych opłat wynikających z takich niedopatrzeń. Pamiętajmy również, że fakt zamknięcia rachunku i założenia nowego należy zgłosić do urzędów (głównie do Urzędu Skarbowego), ale i do zakładu pracy; należy to uczynić jak najszybciej.