Krajowy Rejestr Długów – wszystko co trzeba wiedzieć

To, czy osiągniemy sukces zależy w dużej mierze od doboru odpowiedniego partnera biznesowego – takiego, który nie ma długów, jest wiarygodny, wypłacalny i uczciwy. Informacje na ten temat można uzyskać z wielu źródeł, jednak najbardziej wiarygodny obraz kontrahenta uzyskamy z bazy KRD BIG. Krajowy Rejestr Długów BIG działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Od 2003 roku zajmuje się obsługą wszystkich podmiotów gospodarczych, począwszy od jednoosobowych firm, ale również małych i średnich przedsiębiorstw, czy w końcu ogromnych korporacji. System wymiany informacji łączy wszystkie branże i gałęzie gospodarki w Polsce. Po zmianie przepisów, od 14. czerwca 2010 roku z usług BIG mogą korzystać także osoby fizyczne, gminy i wierzyciele wtórni. KRD BIG pomaga w ocenie wiarygodności kontrahentów, jak i odzyskiwać należności dzięki tzw. windykacji miękkiej.

Ustawowymi zadaniami KRD jest przede wszystkim obowiązek przyjmowania, przechowywania i udostępniania informacji i zgromadzonych danych gospodarczych dotyczących zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Powyższe informacje można uzyskać online, każdej chwili. Dzięki takiej bazie dłużnicy nie pozostaną anonimowi, prawdę o nich może poznać każdy zainteresowany. Znalezienie się na listach BIG uniemożliwia przede wszystkim pozyskanie kredytu czy zakupu na raty ale i oszacować ryzyko finansowe związane z rozpoczęciem współpracy biznesowej. Tracąc wiarygodność w kontaktach handlowych często zmotywowani zostają do uregulowania zaległości, by zostać wykreślonym z bazy. W przeciwnym razie dane o podmiocie czy osobie będą figurowały w BIG przez okres 10 lat. Chyba, że wierzyciel wystąpi z wnioskiem o wykreślenie dokonanego wpisu.

Jak trafić do bazy BIG?

Nie jest to wcale trudne. Jeśli posiadamy jakiekolwiek zobowiązania i spełnione zostaną przez wierzyciela następujące warunki może znaleźć się w bazie. Jakie to warunki?
– wpis o rejestru powinien być poprzedzony wezwaniem, z określeniem ostatecznej daty spłaty i informacją o zamiarze umieszczenia dłużnika w bazie BIG;
– wysokość zobowiązania uprawniająca do wystąpienia o wpis to jedynie 200 zł brutto, a w odniesieniu do podmiotów gospodarczych – 500 zł brutto, przy czym kwoty te mogą zawierać także koszty egzekucji i inne pochodne;
– podstawą wpisu tytuł wykonawczy (w tym także nakaz zapłaty);
– do rejestru o wpis może wystąpić przedsiębiorca, instytucja finansowa, osoby fizyczne, wtórni wierzyciele i gminy.

Każdy powinien być świadomy wpisu na swój temat w bazie. Bardzo łatwo można samodzielnie sprawdzić, czy nasza osoba znalazła się w BIG. Wystarczy założyć konto w serwisie ochrony konsumenta, potwierdzić dane identyfikacyjne i tożsamość i zalogować do serwisu. Raport zawierający informacje na temat opłaconych w terminie zobowiązań, ewentualnych braków zapłaty, jest bezpłatny. Za rozszerzone wersje raportu, które zawierają bardziej szczegółowe informacje trzeba będzie zapłacić. Krajowy Rejestr Długów to bardzo przydatna baza danych, narzędzie dyscyplinujące osoby fizyczne i podmioty do regulowania ewentualnych zaległych zobowiązań, by być wiarygodnym dla kontrahentów. Na szczęście coraz więcej osób korzysta z raportów BIG i nie ryzykuje współpracą z dłużnikami, którzy znajdują się w systemach Biura. Pozwala to ochronić nie tylko finanse, ale i wystrzegać się niewiarygodnych kontrahentów, którzy w najgorszym przypadku, mogliby doprowadzić do upadku niejedną firmę – tłumaczy ekspert portalu www.informacjabiznesowa.pl.