Kradzież leasingowanego pojazdu

Coraz większa liczba pojazdów w polskich firmach ”nabywana” jest poprzez leasing. Niestety zdarzają się przypadki kradzieży i takich aut. Co wtedy?

Leasingowany pojazd stanowi zwykle własność firmy leasingowej, bo to leasing operacyjny jest najbardziej popularny w naszym kraju (sprawdź firmy leasingowe na leasing.samochodowy.com.pl). Co prawda najczęściej podczas podpisywania umowy stawiane są wymogi ubezpieczenia OC i Auto Casco. W przypadku kredytu sytuacja jest prosta – jeśli raty spłacane były terminowo, to nawet w przypadku cesji ubezpieczenia na bank, kwota wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowania powinna wystarczyć na pokrycie pozostałej kwoty do spłaty. Jeśli cesji nie było z polisy opłacone zostaną kolejne, wymagalne raty, w wyznaczonym harmonogramie. W przypadku leasingu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Zgodnie z umową i przepisami prawa bowiem leasingodawca, w zamian za określoną kwotę, użycza pojazd leasingobiorcy. W przypadku leasingu, jeśli przedmiot umowy zostanie skradziony, to natychmiast ona wygasa. Spłacie podlega całość wymaganego „wynagrodzenia” za użyczenie. Co więcej użytkownik musi niezwłocznie powiadomić firmę leasingową o kradzieży. Ta zaś może, choć nie musi, żądać spłaty całej kwoty wynikającej z umowy, w dość krótkim terminie. Rzecz jasna leasingodawca powinien wymaganą kwotę proporcjonalnie pomniejszyć o korzyści, jakie z leasingu uzyskał, zapłatę rat przed terminem i wygaśnięcie ubezpieczenia danej rzeczy.

Firmy leasingowe zabezpieczają się poprzez wykup polisy AC, ale zwykle kwota, w przypadku kradzieży, czy też szkody całkowitej, jest o kilkadziesiąt procent niższa, niż wartość samochodu Dotyczy to najczęściej nowych samochodów, tracących najwięcej na wartości w pierwszych miesiącach użytkowania. Różnicę wynikającą z wyliczeń dopłaca oczywiście leasingobiorca z własnej kieszeni. Dla użytkownika leasingowanego pojazdu, w przypadku jego kradzieży, pozostaje też uregulowanie kwestii podatkowych. Po kradzieży nie będzie możliwe odliczanie wydatków od podatku.

Decydując się na finansowanie nowego auta w formie leasingu należy liczyć się także z takimi okolicznościami. Samochody nowe, bo takie najczęściej są przedmiotem umowy, są atrakcyjnym „kąskiem” dla złodziei. Zatem, oprócz pakietu ubezpieczeń, warto zadbać też o odpowiednie parkowanie i dodatkowe zabezpieczenia auta leasingowanego. Podobnie sytuacja ma się w przypadku szkody całkowitej, albo koszty naprawy uszkodzonego pojazdu przekraczają jego wartość.