Wypadek autem leasingowanym

Leasing jest dość popularną formą finansowania zakupów firmowych. Zwykle przedsiębiorcy nabywają w ten sposób wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia ale prym wiodą samochody. Podobnie, jak każdy inny użytkownik samochodu, leasingobiorcy narażeni są na kolizje czy wypadki drogowe. Jak należy postępować, gdy leasingowane auto uległo uszkodzeniu, czy tez zniszczeniu?

Większość firm leasingowych (sprawdź listę na leasingmarket.pl) jako warunek umowy stawia nie tylko wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC, ale i Auto Casco pojazdu. Kupując pakiet ubezpieczeń za pośrednictwem firmy możemy liczyć na atrakcyjne warunki, zdecydowanie korzystniejsze niż by to jako miejsce przy ubezpieczeniu indywidualny. W przypadku powstania szkody całkowitej niestety suma odszkodowania nie pokryje całej wartości pojazdu. Zapisy umowy leasingowej wskazują, że właścicielem auta jest do końca trwania umowy leasingodawca. My jedynie korzystamy z przywilejów podatkowych i jesteśmy użytkownikami przedmiotu umowy. Często leasingodawcy zabezpieczają się cesją ubezpieczenia na wypadek szkody. To oni uzyskają kwotę od ubezpieczyciela, o ile będzie przyznana. Przy kasacji pojazdu umowa ulega automatycznie rozwiązaniu i konieczny będzie zwrot całej kwoty pozostałej do spłaty, zwykle jednorazowo. W przypadku uszkodzenia samochodu podczas kolizji, czy innego zdarzenia drogowego obowiązek uregulowania należności za wszelkie naprawy leży po stronie leasingobiorcy. Często firmy leasingowe ustalają sposoby naprawy (zwykle w salonach firmowych, części muszą być oryginalne – cena takiej naprawy jest oczywiście dużo większa).

Należy pamiętać, że każdą opisaną sytuacje należy bezzwłocznie zgłosić w zakładzie ubezpieczeń. Po oględzinach sami możemy wybrać formę i metodę naprawy pojazdu. Leasingodawcy żądają zazwyczaj bezgotówkowej naprawy. Po ocenie uszkodzeń i rozpoczęciu napraw należy udać się do firmy leasingowej (można dokonać zgłoszenia za pomocą formularza, także online). Od tego, ile rat pozostało do spłaty i jakie były zapisy umowy zależy, czy na szkodzie uda nam się nie stracić.