Tag: Zdolność kredytowa

Co oznacza wskaźnik LtV?

Wskaźnik LtV (z ang. Loan to Value), czyli relacja zadłużenia do zabezpieczenia, czy też stosunek kwoty kredytu do zabezpieczenia – ustalanego najczęściej jako wpis do księgi wieczystej nieruchomości, obok …

Poręczenie kredytu, tak czy nie?

Z roku na rok wzrasta liczba udzielanych przez banki kredytów Zmiany wewnętrznych procedur, rosnąca konkurencja i łatwy dostęp do produktów bankowych zachęca do zaciągania zobowiązań na różne cele. Mimo, …