Tag: Kredyt hipoteczny

Co oznacza wskaźnik LtV?

Wskaźnik LtV (z ang. Loan to Value), czyli relacja zadłużenia do zabezpieczenia, czy też stosunek kwoty kredytu do zabezpieczenia – ustalanego najczęściej jako wpis do księgi wieczystej nieruchomości, obok …

Raty kredytu – równe, czy malejące?

Decydując się na kredyt, zwłaszcza długoterminowy, zwykle zwracamy uwagę na kilka podstawowych czynników, m. in walutę kredytu, okres spłaty, oprocentowanie, marżę, prowizję, czy ubezpieczenie. Stajemy też przed dylematem, jakie …

Poręczenie kredytu, tak czy nie?

Z roku na rok wzrasta liczba udzielanych przez banki kredytów Zmiany wewnętrznych procedur, rosnąca konkurencja i łatwy dostęp do produktów bankowych zachęca do zaciągania zobowiązań na różne cele. Mimo, …